• ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΔΕΝ ΘΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΕΣ ΑΠΟ 18 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΕΩΣ ΚΑΙ 7 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
33.3% Complete (warning)
33.3% Complete
33.4% Complete (danger)
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ - ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ - ΠΛΗΡΩΜΗ
Αξία ειδών 71.50
Σύνολο 71.50